slider slider slider slider

RikWevers

Bogaerts & Groenen advocaten
Advocatuur
( LID SINDS 02-02-15 )

Bogaerts & Groenen advocaten is een full service advocatenkantoor voor bedrijven en particulieren met vestigingen in Boxtel en Tilburg. Al ruim 40 jaar wordt met kennis van de markten waarin haar zakelijke relaties opereren, gespecialiseerde rechtsbijstand verleend in diverse rechtsgebieden. De advocaten zijn zowel landelijk werkzaam als in de regio waaronder Helmond e.o.

Rik Wevers houdt zich als senior advocaat vooral bezig met het bouw- en aanbestedingsrecht. Ook andere terreinen waarin veelal vastgoed de gemene deler is, zoals huurrecht, projectontwikkeling, ruimtelijke ordening en bestuursrecht vormen onderdeel van zijn praktijk. Daarnaast kunt u bij hem ook terecht voor advisering op het gebied van het arbeidsrecht en ambtenarenrecht . Bij dit alles is ervaring met het voeren van procedures indien noodzakelijk, ruimschoots voorhanden.

Ongeacht het rechtsgebied is de rode draad in de dienstverlening van Rik Wevers toe te werken naar meerwaarde voor de cliënt. Dit betekent het bewandelen van de kortste en snelste weg naar de oplossing voor het juridische probleem. Het recht is immers voor de cliënt geen doel op zich maar een noodzakelijk middel tot het bereiken van andere doelstellingen. En aan dit laatste wordt graag pro actief en kostenbewust een bijdrage geleverd.