slider slider slider slider

Doelstellingvan OS Dierdonk

Het doel van onze ondernemers sociƫteit

Het doel van de ondernemers vereniging is tweeledig. Enerzijds zal de vereniging middels de bijdragen van het lidmaatschap (300,00 euro per jaar) een depot trachten te vormen van waaruit sponsoring van aktiviteiten, voor en door Dierdonkers, gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in onze wijk plaats kan vinden. De vereniging heeft dan ook een sociaal gezicht waarbij betrokkenheid (bij de wijk) en maatschappelijke verantwoording (voor de wijk) sleutelbegrippen zijn.

Anderzijds is het doel van de vereniging het kennismaken met elkander en elkanders bedrijfsaktiviteiten. Hierbij wordt onder andere gedacht aan een 4-tal jaarlijks te organiseren aktiviteiten op cultureel, sportief of informatief gebied. Het een en ander dient nog nader ingevuld te worden. We streven naar een vereniging met een informeel karakter zonder noemenswaardige verplichtingen zijdens de leden.

Doelstelling van OS Dierdonk